Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 6
BW6
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 6
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005289
RechtsgebiedContracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vergoeding affectieschade
 2. Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
 3. Besluit wettelijke rente
 4. Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart
 5. Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 2. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlage: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014
 3. Implementatiewet richtlijn consumentenrechten
 4. Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht
 5. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen: 1, 29, 32
 6. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXIII
 7. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 8. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 9. Tijdelijke wet Groningen
  Artikel: 2
 10. Vuurwerkbesluit
  Artikelen: 3.2.3, 3B.2
 11. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap)
  Artikel: II
 12. Wijzigingswet Mijnbouwwet, enz. (veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten)
 13. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 14. Wijzigingswet Wet op het consumentenkrediet
 15. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (modernisering Arbitragerecht)
 16. Wijzigingswet regeling productenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek (uitbreiding tot landbouwproducten)
Terug naar begin van de pagina