Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2021

Annuleren

Artikel 233

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar

  • a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of

  • b. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Annuleren
Naar boven