Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 193h

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikel: 305d
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikelen: 193b, 193j
 3. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 8.11

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 6

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 3

 1. Handelsnaamwet
  Artikel 6
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 658
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikelen 120, 121

Verwijzingen naar Afdeling 3A

 1. Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
  Artikel 3.10
 2. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel 8.8
 3. Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap
  Artikel 3
 4. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina