Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 174

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikelen: 175, 177, 180, 181, 184, 197
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikel: 1661
 3. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 189a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 6

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 3

 1. Handelsnaamwet
  Artikel 6
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 658
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikelen 120, 121

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 02-11-2016 Stb. 2016, 431 34436 14-12-2016 Stb. 2016, 521
01-07-2008 Wijziging 07-02-2008 Stb. 2008, 120 30475 12-06-2008 Stb. 2008, 232
01-01-2003 Wijziging 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
01-01-1992 Tekstplaatsing-wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Naar boven