Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikel: 74

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 9

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikel 124
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 24

Verwijzingen naar Boek 6

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina