Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2021

Annuleren

Artikel 74

  • 1 Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

  • 2 Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.

Annuleren
Naar boven