Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 137

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikel: 140

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 6

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 12

  Verwijzingen naar Titel 1

  1. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
   Artikel 2
Terug naar begin van de pagina