Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldend van 01-09-2017 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-09-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikelen: 13, 102
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 866, 868
 3. Faillissementswet
  Artikel: 299
 4. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 175
 5. Regeling nationale EZ-subsidies
  Bijlage: 3.13a.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

boek

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

titeldeel

 1. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina