Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-05-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 6
BW6
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 6
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005289
RechtsgebiedContracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
 2. Besluit wettelijke rente
 3. Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart
 4. Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 2. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlage: 2
 3. Circulaire Rijksbrede handelwijze bij terugvordering
  Tekst: tekst
 4. Implementatiewet richtlijn consumentenrechten
 5. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen: 1, 29, 32
 6. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXIII
 7. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 8. Vennootschapsbelasting, commanditaire vennootschap en toestemmingsvereiste
  Tekst: tekst
 9. Vuurwerkbesluit
  Artikelen: 3.2.3, 3B.2
 10. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap)
  Artikel: II
 11. Wijzigingswet Wet op het consumentenkrediet
 12. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (modernisering Arbitragerecht)
 13. Wijzigingswet regeling productenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek (uitbreiding tot landbouwproducten)
Terug naar begin van de pagina