Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 01-08-2014 t/m 31-12-2014

Annuleren

Artikel 203

  • 1 Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.

  • 2 Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.

  • 3 Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.

Annuleren
Naar boven