Burgerlijk Wetboek Boek 5

Geldend van 19-09-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 126

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikelen: 113, 122
 2. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 172

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 5

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 172
 2. Woningwet
  Artikel 1
 3. Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren
  Artikel 3c

Verwijzingen naar Titel 9

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 172
Terug naar begin van de pagina