Burgerlijk Wetboek Boek 5

Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2014.
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 140a

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Burgerlijk Wetboek Boek 5
    Artikel: 141

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 5

  1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
    Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 9

  1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
    Artikel 172

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2011 Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 123 31991 04-03-2011 Stb. 2011, 124
01-05-2005 Nieuw 19-02-2005 Stb. 2005, 89 28614 21-03-2005 Stb. 2005, 160 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Door Stb. 2010/123 vernummerd tot art. 140b.1)
Naar boven