Burgerlijk Wetboek Boek 5

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kadasterbesluit
  Artikel: 19
 2. Kadasterregeling 1994
  Paragrafen: 4, 21, 22
 3. Kadasterwet
  Artikelen: 2, 24, 54, 66, 67, 70
 4. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 158
 5. Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994
  Artikel: 18

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 5

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen
Terug naar begin van de pagina