Aanwijzing instelling belast met afgifte klein vaarbewijs

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 30-06-2009

Aanwijzing instelling belast met afgifte klein vaarbewijs

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 18 van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) in samenhang met de artikelen 2 en 2a van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB te 's-Gravenhage wordt aangewezen als instelling belast met de afgifte van het klein vaarbewijs.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan de in artikel 1 genoemde organisatie.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven