Aanwijzing speciale beschermingszone Waddenzee

Geraadpleegd op 21-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-11-1991.
Geldend van 13-11-1991 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk J9115397
Identificatienummer BWBR0005263
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Waterrecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te 's-Gravenhage.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 13-11-1991

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
13-11-1991 Nieuwe-regeling 08-11-1991 Stcrt. 1991, 220 J9115397 08-11-1991 Stcrt. 1991, 220
Naar boven