Aanwijzing speciale beschermingszone Waddenzee

Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-11-1991.
Geldend van 13-11-1991 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 13-11-1991

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-11-1991)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te 's-Gravenhage.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-11-1991 Nieuwe-regeling 08-11-1991 Stcrt. 1991, 220 J9115397 08-11-1991 Stcrt. 1991, 220
Naar boven