Wet openbaarheid van bestuur

[Regeling vervalt per 01-05-2022.]
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk I

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina