Wet openbaarheid van bestuur

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 28-07-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina