Wet openbaarheid van bestuur

[Regeling vervallen per 01-05-2022.]
Geraadpleegd op 12-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 30-04-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 28-07-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Bijlage: Wettelijk kader
 2. Besluit bestuursorganen WNo
  Artikel: 1
 3. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 4. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 57
 5. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikelen: 10, 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2022 Intrekking-regeling 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
14-02-2005 Wijziging 30-09-2004 Stb. 2004, 519 28835 01-02-2005 Stb. 2005, 66 Alg. 1
30-06-2003 Wijziging 18-06-1998 Stb. 1998, 356 25456 18-06-1998 Stb. 1998, 356
30-06-1998 Wijziging 18-06-1998 Stb. 1998, 356 25456 18-06-1998 Stb. 1998, 357
01-01-1994 Nieuw 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 1. De wijziging op het tweede lid kan niet worden doorgevoerd.1)
Naar boven