Wet op de accijns

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingWA
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005251
RechtsgebiedBelastingrecht | BTW en accijns
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Aanpassingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns
 3. Besluit aanpassing douanewetgeving 1994
 4. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 5. Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005
 6. Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1996
 7. Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1997
 8. Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1999
 9. Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 2000
 10. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012
 11. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 12. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014
 13. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016
 14. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017
 15. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2018
 16. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2019
 17. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013
 18. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007
 19. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008
 20. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2009
 21. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010
 22. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011
 23. Uitvoeringsbesluit accijns
 24. Uitvoeringsregeling accijns
 25. Wijziging Uitvoeringsregeling accijns
 26. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 27. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 28. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 29. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns
 30. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 31. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 32. Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling en enige uitvoeringsregelingen (fiscaliteit)
 33. Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling, enz. (militaire vrijstellingen)
 34. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 35. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 36. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 37. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 38. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 39. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 40. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 41. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 42. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 43. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns en Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten
 44. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 45. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 46. Wijzigingsregeling Wet op de accijns, enz.
 47. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Accijns, beleidsregels accijnswetgeving

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing afpakken
  Tekst: tekst
 2. Accijns, beleidsregels accijnswetgeving
  Tekst: tekst
 3. Algemene douaneregeling
  Artikel: 4:6
  Bijlage: VI
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 5. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 6. Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen
  Artikel: 3
 7. Besluit voorwaarden schone en beperkt schone personenauto's
  Artikel: 1
 8. Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1996
  Artikel: I
 9. Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1997
  Artikel: I
 10. Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1999
  Artikel: I
 11. Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 2000
  Artikel: I
 12. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017
  Artikel: VI
 13. Concessiewet personenvervoer per trein
  Artikel: IV
 14. Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  Artikel: XIV
 15. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: XIV
 16. Invoeringswet Wet op de accijns
  Artikelen: XII, XIV, XV, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV
 17. Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging
  Tekst: tekst
 18. Overgangsregeling accijns van bier 1992
  Artikelen: 2, 9
 19. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 20. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 7.1a
 21. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 36ca
 22. Uitvoeringsbesluit accijns
  Artikelen: 1, 43
 23. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 12
 24. Uitvoeringsregeling accijns
  Artikelen: 2, 64
 25. Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels
  Tekst: tekst
 26. Verordening PT Aanvullende financieringsheffing vruchtenwijn 2003
  Artikelen: 1, 2, 3, 5
 27. Verordening PT algemene heffing vruchtenwijn 2003
  Artikelen: 1, 3, 4, 5
 28. Verordening PT bestemmingsheffing vruchtenwijn 2003
  Artikelen: 1, 2, 3, 5
 29. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2003
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 30. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2005
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 31. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2006
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 32. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2007
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 33. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2008
  Artikelen: 2, 3, 6
 34. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2009
  Artikelen: 2, 3, 6
 35. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2010
  Artikelen: 2, 3, 6
 36. Verordening W aanvullende financieringsheffing wijn jaar 2011
  Artikelen: 2, 3, 6
 37. Verordening W bestemmingsheffing wijn 2009
  Artikelen: 2, 3, 6
 38. Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2005
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 39. Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2006
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 40. Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2007
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 41. Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2008
  Artikelen: 2, 3, 6
 42. Verordening W financieringsheffing wijn 2009
  Artikelen: 2, 3, 6
 43. Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2004
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 44. Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2005
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 45. Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2006
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 46. Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2007
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 47. Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2008
  Artikelen: 2, 3, 6
 48. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Tekst: tekst
 49. Vrijstellingsregeling proviandering binnenvaart
  Artikel: 1
 50. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 51. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 36a
 52. Wet invoering van en aanpassing aan de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van andere produkten
  Artikelen: IX, VIII, X, XI, XVI, XVII
 53. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 23
 54. Wet op de omzetbelasting 1968
  Bijlage: II
 55. Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
  Artikel: 6
 56. Wet verhoging accijns sigaretten en kerftabak
  Artikel: 3
 57. Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (2) (tijdelijke opslag, entrepots en de invoering van de Wet op de accijns)
  Artikelen: VII, VIII
 58. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns
  Artikel: II
 59. Wijzigingswet Wet Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer
  Artikel: IX
 60. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag en Wet op de accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen)
 61. Wijzigingswet Wet op de accijns (implementatie Richtlijn 2010/12/EU (wijziging tabaksaccijns))
 62. Wijzigingswet Wet op de accijns in verband met de afschaffing van fiscale grenzen (2)
  Artikel: V
 63. Wijzigingswet Wet op de accijns, enz. (Implementatie horizontale richtlijn accijns)
  Artikel: IV
 64. Wijzigingswet Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, enz.
 65. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1994)
  Artikelen: XI, XII
 66. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998)
  Artikel: IX
 67. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: X
Terug naar begin van de pagina