O. en W.-regeling legalisatie handtekeningen

Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

O. en W.-regeling legalisatie handtekeningen

Artikel 1

Het tarief van de rechten voor het legaliseren van handtekeningen, voorkomend op diploma's, getuigschriften, certificaten, verklaringen en andere daarmee vergelijkbare bewijsstukken die zijn afgegeven door instellingen voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, wordt vastgesteld op € 5,67 per bewijsstuk.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van die bekendmaking.

  • 2 Van de bekendmaking, bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 3 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘O. en W.-regeling legalisatie handtekeningen’.

Naar boven