Besluit aanwijzing diensten Wet op het consumentenkrediet

Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m heden

Besluit van 9 oktober 1991, houdende aanwijzing van diensten als bedoeld in artikel 1, onder a, 2° en 3°, van de Wet op het consumentenkrediet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 mei 1991, nr. 91046398 WJA/W, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie;

Gelet op artikel 1, onder a, 2° en 3°, van de Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395);

Gehoord de Adviescommissie consumentenkrediet;

De Raad van State gehoord (advies van 2 september 1991, nr. W10.91.0276);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 september 1991, nr. 91080220 WJA/W, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als dienst in de zin van artikel 1, onder a, 2° en 3°, van de Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395) wordt aangewezen het in het kader van een reisovereenkomst vervoeren van reizigers of aan hen verstrekken van verblijf.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing diensten Wet op het consumentenkrediet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 9 oktober 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Y. M. C. T. van Rooy

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven