Vaststelling Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 22-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2001.
Geldend van 01-03-2001 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 591-5004
Identificatienummer BWBR0005220
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Financiën. Grondslag gewijzigd in artikelen 7, tweede en derde lid, 13, tweede lid, 26, 63, 66a, 71, vierde en vijfde lid, en 132 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 25, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-03-2001

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2020 Intrekking-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-03-2001 Wijziging 16-02-2001 Stb. 2001, 99 16-02-2001 Stb. 2001, 99
01-06-1996 Herplaatsing 01-04-1996 Stcrt. 1996, 81 POB96/499 01-04-1996 Stcrt. 1996, 81
01-10-1991 Nieuwe-regeling 01-10-1991 Stcrt. 1991, 206 591-5004 01-10-1991 Stcrt. 1991, 206
Naar boven