Vaststelling Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2001.
Geldend van 01-03-2001 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor enig-artikel

Informatie geldend op 01-03-2001

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2001)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Financiën. Grondslag gewijzigd in artikelen 7, tweede en derde lid, 13, tweede lid, 26, 63, 66a, 71, vierde en vijfde lid, en 132 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 25, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Intrekking-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 24-10-2019 Stb. 2019, 385 Alg. 1
01-06-1996 Wijziging 01-04-1996 Stcrt. 1996, 81 POB96/499 01-04-1996 Stcrt. 1996, 81
01-10-1991 Nieuwe-regeling 01-10-1991 Stcrt. 1991, 206 591-5004 01-10-1991 Stcrt. 1991, 206

Opmerkingen

  1. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven