Besluit herkenningstekens militaire kolonne

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Besluit herkenningstekens militaire kolonne

De minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 1, onderdeel x, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Stb. 459);

Besluit:

Artikel 1

Voor een militaire kolonne worden de volgende herkenningstekens vastgesteld:

a. voor ieder motorvoertuig:

groot licht onderscheidenlijk dimlicht;

b. voor het voorste motorvoertuig:

twee blauwe vlaggen aan de linker en rechter voorzijde van het voertuig alsmede een blauw, licht doorlatend bedeksel van het rechter voorlicht;

c. voor elk volgend voertuig:

één blauwe vlag aan de rechter voorzijde van het voertuig alsmede een blauw, licht doorlatend bedeksel van het rechter voorlicht;

d. voor het achterste motorvoertuig:

één groene vlag aan de rechter voorzijde alsmede een groen, lichtdoorlatend bedeksel van het rechter voorlicht.

's-Gravenhage, 1 oktober 1991

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven