Paspoortwet

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingPpw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
IdentificatienummerBWBR0005212
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing posten in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
 2. Besluit paspoortgelden
 3. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
 4. Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
 5. Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001
 6. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
 7. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 9. Rijksbesluit op de consulaire tarieven
 10. Wijzigingsregeling Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen (wijzigen bewaartermijn van vingerafdrukken in reisdocumentenadministratie)
 11. Wijzigingsregeling Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 (bewaartermijn vingerafdrukken in reisdocumentenadministratie)
 12. Wijzigingsregeling Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, enz. (aanpassingen procedures)
 13. Wijzigingsregeling Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing paspoortsignalering
 2. Circulaire ex artikel 24, onder b, Paspoortwet betreffende signaleringsprocedure vermoeden misbruik reisdocumenten
 3. Circulaire uitreisverbod personen ex Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
 4. Gerectificeerde beleidsregels verstrekking laissez passers op grond van de Paspoortwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing paspoortsignalering
  Tekst: tekst
 2. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 20
 3. Besluit paspoortgelden
  Artikel: 14
 4. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikelen: 64, 70
 5. Circulaire ex artikel 24, onder b, Paspoortwet betreffende signaleringsprocedure vermoeden misbruik reisdocumenten
  Tekst: tekst
 6. Circulaire signaleringsprocedure Paspoortwet bij vermoeden van misbruik met reisdocumenten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 7. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 8. Circulaire uitreisverbod personen ex Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
  Tekst: tekst
 9. Gemeentewet
  Bijlage: I
 10. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 11. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 12. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: tekst, tekst
 13. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 14. Paspoortclausules/geregistreerd partnerschap
  Tekst: tekst
 15. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
  Artikelen: 1, 5, 6, 8b, 20, 21, 25, 41, 65, 72, 85, 86
 16. Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
  Artikelen: 1, 8, 88, 109
 17. Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001
  Artikelen: 1, 16
 18. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikelen: 1, 6, 7, 8, 17, 27, 40, 52, 60, 73, 78, 93, 95, 96
 19. Regeling basisregistratie personen
  Bijlagen: 3, 6, 8
 20. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Artikel: 5
 21. Regeling identiteitskaarten BES
  Artikel: 5
 22. Rijkswet op het Nederlanderschap
  Artikel: 15
 23. Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (voorkoming misbruik reisdocumenten)
 24. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
  Artikel: V
 25. Vaststelling selectielijst beleidsterrein Nationaliteiten over de periode vanaf 1945
  Bijlage: I
 26. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 27. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 28. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikel: 24
 29. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.7
 30. Wet betreffende de positie van Molukkers
  Artikel: 1
 31. Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart
Terug naar begin van de pagina