Besluit tot uitvoering van artikel 1, vierde lid, WUD

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-09-1996 t/m 30-06-2014

Besluit van 23 september 1991, houdende de aanwijzing van handelingen, die niet worden aangemerkt als uitoefening van de diergeneeskunde

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 mei 1991, No. J. 915604, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 1, vierde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214);

De Raad van State gehoord (advies van 4 juni 1991, No. W11.91.0249);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 augustus 1991, No. J. 918613, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

Als handelingen bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214), worden aangewezen:

 • a. het leewieken van kuikens van kippen, kalkoenen en ganzen tot de leeftijd van twee dagen;

 • b. het verkorten van de boven- en ondersnavel van kuikens van kippen en eenden tot de leeftijd van acht weken en kuikens van kalkoenen tot de leeftijd van dertig weken;

 • c. het verwijderen van sporen bij mannelijke kuikens van kippen;

 • d. het injecteren van een mineralenoplossing ter voorkoming van uitdroging bij kuikens van kippen tot een leeftijd van twee dagen;

 • e. het brandmerken van paarden;

 • f. het aanbrengen van oormerken bij runderen, varkens, schapen en geiten;

 • g. het vriesbranden bij runderen, paarden en vissen;

 • h. het subcutaan of intramusculair aanbrengen van micro-electronica voor de identificatie bij dieren;

 • i. het tatoeëren van dieren;

 • j. het verwijderen van tenen bij kuikens van kippen en kalkoenen tot de leeftijd van twee dagen;

 • k. het inknippen van teenvliezen bij kuikens van kippen en eenden tot de leeftijd van twee dagen;

 • l. het verwijderen van de kammen bij mannelijke kuikens van kippen tot de leeftijd van twee dagen;

 • m. het aanbrengen van merktekens aan een vleugel bij kuikens van kippen tot de leeftijd van twee dagen;

 • n. het openleggen van zoolzweren bij runderen, schapen en geiten;

 • o. het subcutaan of intramusculair toedienen van sedativa met het oog op het handelbaar maken van onhandelbare runderen, varkens, honden, katten, herten en in een dierentuin gehouden dieren;

 • p. het verwijderen van neuslellen bij kalkoenen tot de leeftijd van twee dagen;

 • q. het aanbrengen van uitwendige merktekens bij vissen;

 • r. het verwijderen of perforeren van delen van vinnen, vetvinnen of vinstralen bij vissen;

 • s. het inbrengen van een injectienaald bij vissen, en

 • t. alle handelingen bij ongewervelden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit tot uitvoering van artikel 1, vierde lid, WUD.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 23 september 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Uitgegeven de dertigste juli 1992

De Minister van Justitie a.i.,

J. G. M. Alders

Terug naar begin van de pagina