Regeling tot intrekking regeling geldelijke steun woonwagenbewoners bij verhuizing uit een krotwoonwagen

Geldend van 01-01-1992 t/m heden

Regeling tot intrekking regeling geldelijke steun woonwagenbewoners bij verhuizing uit een krotwoonwagen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel I

De Regeling geldelijke steun woonwagenbewoners bij verhuizing uit een krotwoonwagen (Stcrt. 1989, 211) wordt ingetrokken, met dien verstande dat aanvragen om verstrekking van een bijdrage ineens op voet van die regeling, welke:

  • a. vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn ingediend; of

  • b. na de datum van inwerkingtreding van deze regeling, doch uiterlijk op 31 maart 1992 bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden ingediend, nadat burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente op de betrokken aanvraag vóór 1 januari 1992 tot verstrekking van een bijdrage uit de kas van de gemeente hebben besloten, worden behandeld op voet van die regeling.

's-Gravenhage, 18 september 1991

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Terug naar begin van de pagina