Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 1

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Bij Stb. 2005/620 is de citeertitel gewijzigd per 29 december 2005.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Nieuw 13-12-2012 Stb. 2012, 658 20-12-2012 Stb. 2012, 676 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet vereenvoudiging regelingen UWV in werking treedt.1)
Naar boven