Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2006.
Geldend van 01-10-2006 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-10-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2006)

Opmerking

Bij Stb. 2005/620 is de citeertitel gewijzigd per 29 december 2005.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1997 Vernummerd-wijziging 30-10-1996 Stb. 1996, 546 30-10-1996 Stb. 1996, 546
01-01-1991 Nieuwe-regeling 13-09-1991 Stb. 1991, 483 13-09-1991 Stb. 1991, 483
Naar boven