Intrekking uitvoervergunningen voor voor Joegoslavië bestemde militaire goederen

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-09-1991.
Geldend van 04-09-1991 t/m 10-06-2005

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk WJA/JZ91074423
Identificatienummer BWBR0005186
Rechtsgebied Belastingrecht | Invoer en douane
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

Regeling ook ingetrokken bij Stcrt. 2005/120, inwerkingtreding 26 juni 2005.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 04-09-1991

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
11-06-2005 Intrekking-regeling 01-06-2005 Stcrt. 2005, 109 WJZ5028518 01-06-2005 Stcrt. 2005, 109
04-09-1991 Nieuwe-regeling 30-08-1991 Stcrt. 1991, 169 WJA/JZ91074423 30-08-1991 Stcrt. 1991, 169
Naar boven