Intrekking uitvoervergunningen voor voor Joegoslavië bestemde militaire goederen

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-09-1991.
Geldend van 04-09-1991 t/m 10-06-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 04-09-1991

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-09-1991)

Opmerking

Regeling ook ingetrokken bij Stcrt. 2005/120, inwerkingtreding 26 juni 2005.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-06-2005 Intrekking-regeling 01-06-2005 Stcrt. 2005, 109 WJZ5028518 01-06-2005 Stcrt. 2005, 109
04-09-1991 Nieuwe-regeling 30-08-1991 Stcrt. 1991, 169 WJA/JZ91074423 30-08-1991 Stcrt. 1991, 169
Naar boven