Woningwet

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 24-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7ap

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Woningwet
  Artikel 93
 2. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikel 4.1

Verwijzingen naar Afdeling 1a

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2024)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Vervallen 12-02-2020
  samen met
  26-06-2019
  Stb. 2020, 172
  samen met
  Stb. 2019, 383
  34986
  samen met
  35022
  Alg. 1
  22-04-2022 Nieuw 15-05-2019 Stb. 2019, 382 34453 13-04-2022 Stb. 2022, 150

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2019/383.1)
  Naar boven