Woningwet

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel vergoeding meerkosten aardbevingsbestendig bouwen Groningen 2022
  Artikel: 1
 3. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikelen: 16, 52d, 63
 4. Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 1a
 5. Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel
  Artikel: 1
 6. Circulaire houtopslag
  Bijlage: bij de circulaire over de intrekking van het ontwerp-Reparatiebesluit algemene regels meldingplichtige inrichtingen milieubeheer en voorschriften voor de opslag van hout, kenmerk: 2006306496
 7. Circulaire uitvoering en handhaving van het Asbest-verwijderingsbesluit
  Tekst: tekst
 8. Drinkwaterwet
  Artikelen: 4, 21, 29
 9. Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade
  Artikel: 1
 10. Leegstandwet
  Artikel: 1
 11. Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing
  Tekst: tekst
 12. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
  Artikel: 8
 13. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  Artikel: 8
 14. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020
  Artikel: 1
 15. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019
  Artikel: 1
 16. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019
  Artikel: 1
 17. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020
  Artikel: 1
 18. Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties
  Artikel: 1
 19. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 4.10.1
 20. Regeling reductie energiegebruik woningen
  Artikel: 1
 21. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 4
 22. Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering
  Artikel: 1
 23. Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering
  Artikel: 1
 24. Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen
  Artikel: 1
 25. Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting
  Artikel: 1
 26. Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen
  Artikel: 1.1
 27. Subsidieregeling breedband Kenniswijk
  Artikel: 1
 28. Subsidieregeling intergenerationeel wonen
  Artikel: 1
 29. Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten
  Tekst: tekst
 30. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  Artikel: 37
 31. Wet goed verhuurderschap
  Artikel: 1
 32. Woningwet
  Artikelen: 21f, 59c, 59d, 59e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2024)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Aanhangig 36512
  01-07-2024 Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 443 36055 18-04-2024 Stb. 2024, 120
  01-01-2024 Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 409 36379 14-12-2023 Stb. 2023, 482
  Wijziging 12-02-2020
  samen met
  07-07-2021
  samen met
  02-11-2022
  Stb. 2020, 172
  samen met
  Stb. 2021, 425
  samen met
  Stb. 2023, 66
  34986
  samen met
  35517
  samen met
  36093
  05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
  19-04-2023 Wijziging 02-11-2022 Stb. 2023, 66 36093 03-04-2023 Stb. 2023, 125
  01-01-2022 Wijziging 07-07-2021 Stb. 2021, 425 35517 01-12-2021 Stb. 2021, 601
  Wijziging 24-03-2021 Stb. 2021, 167 35518 13-04-2021 Stb. 2021, 195
  01-01-2020 Wijziging 13-03-2019 Stb. 2019, 122 34940 09-04-2019 Stb. 2019, 171
  01-01-2018 Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 32 34434 13-12-2017 Stb. 2017, 495
  01-07-2017 Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 25 34468 06-03-2017 Stb. 2017, 111
  01-07-2015 Wijziging 20-03-2015
  samen met
  20-03-2015
  Stb. 2015, 145
  samen met
  Stb. 2015, 146
  32769
  samen met
  33966
  16-06-2015 Stb. 2015, 232 Alg. 2
  29-11-2014 Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 19-11-2014 Stb. 2014, 458
  01-04-2012 Wijziging 25-02-2012 Stb. 2012, 89 33102 20-03-2012 Stb. 2012, 125
  Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 324 31722 20-03-2012 Stb. 2012, 125
  28-04-2011 t/m 01-01-2011 Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 190 32460 07-04-2011 Stb. 2011, 190
  01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
  01-07-2008 Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227 Alg. 3
  13-06-2008 Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 29-05-2008 Stb. 2008, 197
  01-01-2008 Wijziging 13-09-2007 Stb. 2007, 349 30848 29-11-2007 Stb. 2007, 517
  25-02-2005 Wijziging 22-10-2003 Stb. 2003, 449 28744 08-02-2005 Stb. 2005, 81
  01-01-2003 Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 518 26734 28-11-2002 Stb. 2002, 582
  04-02-2000 Wijziging 02-12-1999 Stb. 1999, 553 26326 20-01-2000 Stb. 2000, 46
  30-07-1998 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 458 25823 01-07-1998 Stb. 1998, 458
  14-03-1998 Wijziging 14-02-1998 Stb. 1998, 132 24809 14-02-1998 Stb. 1998, 132
  21-02-1997 t/m 01-01-1997 Wijziging 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63 Inwtr. 4
  01-01-1995 Wijziging 13-10-1994 Stb. 1994, 766 23487 13-10-1994 Stb. 1994, 766
  01-01-1994 Wijziging 15-12-1993 Stb. 1993, 711 23248 22-12-1993 Stb. 1993, 774
  01-01-1992 Nieuwe-regeling 29-08-1991 Stb. 1991, 439 20066 16-12-1991 Stb. 1991, 736

  Opmerkingen

  1. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. De artikelen II en III van Stb. 2015/145 jo. Stb. 2015/146 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel 9.5.1 van Stb. 2008/180 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  4. Werkt terug tot en met 1 januari 1997.4)
  Naar boven