Delegatie hardheidsclausule wet op belastingen van rechtsverkeer; verkrijging natuurschoon

[Regeling vervallen per 20-10-2007.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 26-08-1991 t/m 19-10-2007

Delegatie hardheidsclausule wet op belastingen van rechtsverkeer; verkrijging natuurschoon

De (plv) Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Indien tot een verkrijging van natuurschoon als bedoeld in onderdeel 16 van de aanschr. van 27-12-1988, nr. IB88/1084, Infobulletin januari 1989, volgnr. 89/113, opstallen behoren, kunnen ook die opstallen delen in de tegemoetkoming in de overdrachtsbelasting.

Dit geldt echter alleen voor opstallen die voldoen aan de criteria genoemd in art. 5, letter d of e Rangschikkingsbesl. Natuurschoonwet ’28 (Stb. 1990, 612).

Voorts dient de verkrijging, gerekend naar de waarde, hoofdzakelijk te bestaan uit ongebouwde onroerende goederen.

Naar boven