Besluit ex artikel 448 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 22 augustus 1991, tot uitvoering van artikel 448 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 26 maart 1991, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 49922/91/6;

Gelet op artikel 448 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 3 mei 1991, nr. W03.91.0167);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 augustus 1991, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 143735/91/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

’s-Gravenhage, 22 augustus 1991

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de derde september 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven