Aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland

[Regeling vervallen per 07-07-2006.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-07-1994 t/m 06-07-2006

Aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

In overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (Stb. 1989, 164) en artikel 7, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (Stb. 1989, 402);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 07-07-2006]

Als volkenrechtelijke organisatie bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (Stb. 1989, 164) en artikel 7, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (Stb. 1989, 402) worden aangewezen:

 • 1. de Verenigde Naties;

 • 2. het Internationaal Gerechtshof;

 • 3. het Permanente Hof van Arbitrage;

 • 4. de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht;

 • 5. de Noordatlantische Verdragsorganisatie;

 • 6. de Europese Gemeenschappen;

 • 7. de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (Eurocontrol);

 • 8. het Europees Ruimtevaart Agentschap;

 • 9. de Europese Octrooi Organisatie;

 • 10. de Internationale Thee Promotie Associatie;

 • 11. de Internationale Dienst voor nationaal landbouwkundig onderzoek;

 • 12. het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling;

 • 13. het Iran-United States Claims Tribunal;

 • 14. de African Management Services Company (Amsco);

 • 15. de Internationale Organisatie voor Migratie;

 • 16. Internationale Nikkel Studiegroep;

 • 17. Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen;

 • 18. Voorbereidende Commissie voor de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 07-07-2006]

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 29 juni 1991.

's-Gravenhage, 21 augustus 1991

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

De

Staatssecretaris

voornoemd,

H. J. Simons

Naar boven