Benoeming leden overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 22-08-1991 t/m 22-12-2004

Benoeming leden overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 7 en 8 van de Regeling aanwijzing nationaal park Dwingelderveld,

Gezien de gedane voordrachten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

In het overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld worden benoemd:

 • -

  als lid, tevens voorzitter: de heer C. van Dijk;

 • -

  als vertegenwoordiger van de provincie Drenthe; de heer H. A. A. Lange;

 • -

  als vertegenwoordiger van de gemeente Beilen: de heer B. de Vries;

 • -

  als vertegenwoordiger van de gemeente Dwingeloo: de heer mr. J. H. van der Laan;

 • -

  als vertegenwoordiger van de gemeente Ruinen: de heer mr. K. de Boer;

 • -

  als vertegenwoordiger van het waterschap De Oude Vaart: de heer A. Oosting;

 • -

  als vertegenwoordiger van het waterschap De Wold Aa: de heer K. J. Timmerman;

 • -

  als vertegenwoordiger van het Recreatieschap Zuid-West Drenthe en als vertegenwoordiger van het Recreatieschap Noord- en Midden-Drenthe: de heer ing. H. van Dam;

 • -

  als vertegenwoordiger van het Staatsbosbeheer: de heer ir. A. de Gelder;

 • -

  als vertegenwoordiger van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland: de heer ir. F. G. Blanckenborg;

 • -

  als vertegenwoordiger van de kleine particuliere eigenaren: de heer L. Muggen, te Ansen, de heer J. Wiechers, te Dwingeloo.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Als secretaris van het overlegorgaan vanwege de provincie Drenthe wordt aangewezen: de heer mr. W. R. Visser.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

De beschikking van 9 juli 1986 (Stcrt. 129) betreffende de benoeming van de leden van het overlegorgaan nationaal park in oprichting Dwingelderveld, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 22 augustus 1991.

's-Gravenhage, 21 augustus 1991

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Naar boven