Keuzegroep natuurkunde v.w.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 07-09-1991 t/m 31-07-2008

Centraal examen en schriftelijk examen in het examenjaar 1993

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o. (Stb. 1989, 327) en artikel 11 Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 (Stb. 1978, 623);

Besluit:

Artikel 1. Het avondonderwijs en dag-avondonderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Voor het centraal examen natuurkunde v.w.o. in het avondonderwijs en dag-avondonderwijs in 1993 wordt, naast de kernleerstof, de leerstof uit de keuzegroep G: ‘natuurkunde van de vaste stof’ aangewezen.

Artikel 2. Het staatsexamen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Voor het schriftelijk examen natuurkunde v.w.o. in 1993 wordt, naast de kernleerstof, de leerstof uit de keuzegroep G: ‘natuurkunde van de vaste stof’ aangewezen.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Naar boven