Verlenging termijn binnen welke de inhoud van politieregisters in overeenstemming [...] en het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-10-1991 t/m 31-12-2007

Verlenging termijn binnen welke de inhoud van politieregisters in overeenstemming moet zijn gebracht met het reglement en het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat het noodzakelijk is gebleken de termijn te verlengen binnen welke de inhoud van politieregisters, die bestonden op 17 februari 1991, in overeenstemming moet zijn gebracht met het reglement en het bij of krachtens de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) bepaalde;

Gelet op artikel 32, tweede lid, van de Wet politieregisters;

Gehoord de Registratiekamer (advies van 14 augustus 1991, nr. WGAG/1991/1.B.1300.2500);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De termijn binnen welke de inhoud van politieregisters, die bestonden op 17 februari 1991, in overeenstemming moet zijn gebracht met het reglement en het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde, wordt verlengd tot 17 februari 1992.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven