Erkenning Belgisch bewijs vaarbekwaamheid bedrijfsmatige binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 18-08-1991 t/m 30-06-2009

Erkenning Belgisch bewijs vaarbekwaamheid bedrijfsmatige binnenvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 17, eerste lid, onder g, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het door het Koninkrijk België afgegeven bewijs van vaarbekwaamheid, het ‘Voorlopig attest met betrekking tot het besturen van een binnenvaartuig’, wordt erkend voor de bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven