Erkenningen instellingen als audiologisch centrum

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 07-08-1991 t/m 31-12-2005

Erkenningen instellingen als audiologisch centrum

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 8a van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en op artikel 4, derde lid, van de Regeling audiologische hulp ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1990, 251);

Gezien de adviezen van de Ziekenfondsraad:

Besluit:

I.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De in de bij deze beschikking gevoegde bijlage genoemde instellingen worden erkend als audiologisch centrum als bedoeld in de Regeling audiologische hulp ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1990, 251).

II.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de dag na haar plaatsing.

De

Staatssecretaris

voornoemd.
namens deze
De wnd.

Directeur Verzekeringen. Marktordening en Prijsvorming

P. J. van de Kasteele

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, Amsterdam;

Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. De Boelelaan 1117, Amsterdam;

Academisch Ziekenhuis Leiden; Rijnsburgerweg 10, Leiden;

Academisch Ziekenhuis Rotterdam, Dr. Molenwaterplein 40, Rotterdam;

Sint Radboud Ziekenhuis, Geert Grooteplein 10, Nijmegen;

Audiologisch Centrum van de Prof. J.J. Groen Stichting, Zangvogelweg 150, Amersfoort;

Paedo-Audiologisch Instituut, Oranje Nassaulaan 49, Amsterdam;

Onderling Audiologisch Centrum Amsterdam, Oranje Nassaulaan 49, Amsterdam;

Audiologisch Centrum W.C. Andreae, Derkinderenstraat I, Amsterdam;

Stichting Audiologisch Centrum Eindhoven, Paradijslaan 40, Eindhoven;

Audiologisch Centrum Twente, Kievitstraat 9, Hengelo;

Audiologisch Centrum Friesland, Stationsweg 26, Leeuwarden;

Instituut Sint Marie. Castiliëlaan 8, Eindhoven;

Instituut voor Doven Theerestraat 42, Sint Michielsgestel.

Instituut voor Doven Effatha, Effathalaan 31, Voorburg.

Audiologisch Centrum Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, Bergen op Zoom.

Westeinde Ziekenhuis, Lijnbaan 32, 's-Gravenhage.

Academisch Ziekenhuis Groningen, Oostersingel 59, Groningen

Audiologisch Centrum Hoensbroeck, Zandbergsweg 111, Hoensbroek.

Audiologisch Centrum Rotterdam, Ammanplein 8, Rotterdam.

Audiologisch Centrum voor Tilburg en Omstreken, Korvelseweg 61, Tilburg.

Koninklijke Ammanstichting, Sao Paulodreef 1, Utrecht.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Nieuwe Gracht 137, Utrecht.

Academisch Ziekenhuis Utrecht, Heidelberglaan 100, Utrecht.

Audiologisch Centrum Zwolle, Burgemeester van Royensingel 16, Zwolle

Naar boven