Regels verpakken en opbergen van inbeslaggenomen wapens, explosieven etc.

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-10-1991 t/m 31-12-2021

Regels verpakken en opbergen van inbeslaggenomen wapens, explosieven etc.

De minister van Justitie,

Gelet op artikel 37h, derde lid, van de Luchtvaartwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Bij de controle aangetroffen wapens, explosieven of andere voorwerpen en stoffen, die de veiligheid en de gezondheid van personen kunnen bedreigen, worden zodanig verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend en buiten het bereik van de passagiers opgeborgen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze beschikking treedt in werking op 1 oktober 1991.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 15 juli 1991

De

minister

van Justitie,
Namens de minister,
De

Directeur-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding

,

J. J. H. Suyver

Naar boven