Regeling navordering van accijns van benzine en dieselolie 1991

Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 07-07-1991.
Geldend van 07-07-1991 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 07-07-1991

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 07-07-1991)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-07-1991 tot 06-07-1991 Nieuwe-regeling 04-07-1991 Stcrt. 1991, 128 WV91/161 04-07-1991 Stcrt. 1991, 128
Naar boven