Onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1993

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 20-07-1991 t/m 30-12-2004

Onderwerpen voor het centraal examen, onderscheidenlijk het schriftelijk examen, geschiedenis en staatsinrichting 1993

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op het Programma geschiedenis en staatsinrichting eindexamen m.a.v.o.-C en m.a.v.o.-D, h.a.v.o. en v.w.o. en het Programma geschiedenis en staatsinrichting staatsexamens m.a.v.o.-C en m.a.v.o.-D, h.a.v.o. en v.w.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De onderwerpen voor het centraal examen onderscheidenlijk het schriftelijk examen geschiedenis en staatsinrichting zullen in 1993 zijn:

    • a. Europese integratie 1945–1990, eenheid in verscheidenheid.

    • b. Nederland naar een industriële samenleving. Economische, sociale en culturele veranderingen in Nederland, 1948–1973.

  • 2 Als stofomschrijving van het onderwerp genoemd in het eerste lid, onder a, geldt de stofomschrijving die eerder voor bedoeld onderwerp is openbaar gemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (Uitleg OenW-Regelingen, nr. 14a Extra, 30 mei 1990, onder kenmerk VO/AVV/VO2-90035737).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekend gemaakt.

Naar boven