Besluit klachtrecht militairen

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-09-2002.
Geldend van 13-09-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 13-09-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-09-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-09-2002 Nieuw 22-07-2002 Stb. 2002, 453 22-07-2002 Stb. 2002, 453
Naar boven