Aanwijzing STE als coördinator van eisen, gesteld aan het prospectus openbare aanbieding effecten

Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 20-06-1991 t/m heden

Ministeriële regeling inzake de aanwijzing van de Stichting Toezicht Effectenverkeer als bedoeld in artikel 21, derde lid, van Richtlijn 89/298/EEG

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 21 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 april 1989 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding van effecten (89/298/EEG);

Besluit:

Artikel I

De Stichting Toezicht Effectenverkeer wordt aangewezen als de instantie bedoeld in artikel 21, derde lid, van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 april 1989 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding van effecten (89/298/EEG).

Artikel II

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst. Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 juni 1991.

's-Gravenhage, 12 juni 1991

De

minister

van Financiën.

W. Kok

Naar boven