Instelling Projectgroep Specificaties Stemmachines

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 01-09-1991 t/m 30-06-2013

Instelling Projectgroep Specificaties Stemmachines

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat het gewenst is te komen tot eenduidige functionele en technische eisen waaraan stemmachines moesten voldoen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Er is een Projectgroep Specificaties Stemmachines, verder te noemen: de projectgroep.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De projectgroep heeft tot taak specificaties te formuleren waaraan stemmachines moeten voldoen.

 • 2 De formulering geschiedt in de vorm van concept-regelgeving, met toelichting.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De projectgroep bestaat uit:

  • -

   drs. J. A. Perlee, Expertise Centrum, voorzitter, tevens lid;

  • -

   mr. C. Borman, Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • -

   mw. mr. drs. A. G. van Dijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken/Kiesraad;

  • -

   mr. F. J. W. M. van Dooren, Kiesraad;

  • -

   dr. J. A. O. Eskes, Kiesraad;

  • -

   mr. T. Nijenkamp, Kiesraad;

  • -

   ir. W. H. M. van der Vegt, Instituut voor Toegepaste Informatica TNO (ITI).

 • 2 Het secretariaat berust bij de Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Beslissingen van de projectgroep worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

De projectgroep kan zich rechtstreeks tot derden wenden voor het verkrijgen van inlichtingen of hen uitnodigen voor het bijwonen van vergaderingen van de projectgroep.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

De projectgroep voltooit haar werkzaamheden vóór 31 december 1991.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Naar boven