Waterschapswet

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingWschw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005108
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 3. Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
 4. Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009
 5. Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010
 6. Correctiebesluit in verband met het schrappen van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor commissieleden
 7. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 8. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 9. Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen waterschapsbelastingen
 10. Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 11. Stimuleringsregeling Programmatische Handhaving 2001
 12. Uitvoeringsbesluit WNT
 13. Vergoedingenregeling waterschapsverkiezingen 2015
 14. Vergoedingenregeling waterschapsverkiezingen 2019
 15. Waterschapsbesluit
 16. Wijzigingsbesluit Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen en Rijksreglement ontgrondingen
 17. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (wijziging regeling inzake ambtswoningen, enz.)
 18. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES (verhoging diverse vergoedingen en harmonisatie rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers)
 19. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen (1996)
 20. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen (2001)
 21. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 2. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor waterschappen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: XI
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 5.1
 3. Aanpassingswet belastingbepalingen Provinciewet alsmede wijziging van formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet
  Artikelen: IX, VIII
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.46, 5.42
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 9:17
  Bijlage: 1
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 7. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 8. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor waterschappen
  Tekst: tekst
 9. Dienstenwet
  Artikelen: 65, 66
 10. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.16
  Paragraaf: 2.2.9
 11. Invoeringswet van de wet materiële belastingbepalingen Gemeentewet
  Artikel: XIX
 12. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XII
 13. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 14. Waterschapsbesluit
  Artikelen: 1.1, 6.6
 15. Waterwet
  Artikel: 7.7
 16. Wet aanpassing waterschapsverkiezingen
  Artikel: V
 17. Wet bodembescherming
  Artikel: 96
 18. Wet extern klachtrecht
 19. Wet modernisering waterschapsbestel
 20. Wet terugvordering staatssteun
  Artikel: 2
 21. Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (Afschaffing preventief toezicht op belastingverordeningen)
 22. Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (beperken heffingsbevoegdheid precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut)
 23. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen)
  Artikel: VII
 24. Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (vereenvoudiging van regelgeving en vergroting van gemeentelijke en provinciale beleidsvrijheid)
  Artikel: XXVII
 25. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: XXI
Terug naar begin van de pagina