Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de medische hulpmiddelen

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 13-06-1991 t/m 01-01-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de medische hulpmiddelen

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de artikelen 1, onder 4 en 17, eerste lid, onder 2, van de Wet op de economische delicten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De hierna volgende ambtenaren worden aangewezen als opsporingsambtenaar belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet op de medische hulpmiddelen, voorzover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten; De Hoofdinspecteur voor de Geneesmiddelen en de Regionale Inspecteurs voor de Geneesmiddelen, alsmede de aan dezen toegevoegde ambtenaren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op de dag na plaatsing.

De

Minister

voornoemd,
Namens de minister,
Het

Hoofd van de Directie Politie.

H. P. Wooldrik

Naar boven