Aanwijzing van normen voor de aanduiding van speelgoed

[Regeling vervallen per 20-07-2011.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-07-1996 t/m 19-07-2011

Aanwijzing van normen voor de aanduiding van speelgoed

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Regeling van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, houdende aanwijzing van normen voor de aanduiding van speelgoed op grond van artikel 4, tweede lid, onder a, van het Warenwetbesluit Speelgoed (Stb. 1991, 269);

Gelet op artikel 4, tweede lid, onder a, van het Warenwetbesluit Speelgoed (Stb. 1991);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Als normen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a van het Warenwetbesluit Speelgoed worden aangewezen de normen Veiligheid van speelgoed, CEN EN 71, Deel 1 (2e druk, dec. 1988 met correctie AC 1: 1989), CEN EN 71. Deel 2 (3e druk, okt. 1993), CEN EN 71, Deel 3 (1994), CEN EN 71, Deel 4 (1e druk mei 1990) CEN EN 71, Deel 5 (1e druk, 1993) CEN EN 71, Deel 6 (1994), alsmede CENELEC HD 271 S1 (december 1981), inclusief de eerste wijziging van december 1986, de tweede wijziging van 1988 en de derde wijziging van 1989.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op het tijdstip waarop het Warenwetbesluit Speelgoed in werking treedt.

De

staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

Naar boven